5 Cấp Độ Phát Triển Nghề Lập Trình Viên

Sự nghiệp của một lập trình viên sẽ như thế nào? Hướng phát triển và những lựa chọn? Các giai đoạn phát triển trong sự nghiệp của một lập trình viên. Họ có thể bắt đầu sự nghiệp với vai trò kỹ thuật viên lập trình sơ cấp và phát triển lên những vị trí khác

Zalo Tech Fresher Program 2022​

Zalo Tech Fresher Program 2022 là một chương trình nhanh dành cho các ứng viên trẻ và tài năng về công nghệ mới, những người đam mê sử dụng công nghệ để tạo ra tác động lớn hơn đến cuộc sống của người Việt Nam.