Làm việc hiệu quả với quy tắc 80/20

29 tháng 3 2023 | bởi CanThoWork.vn
Trong cuộc sống, làm việc hiệu quả là mục tiêu mà nhiều người hướng đến nhằm đạt được những lợi ích nhất định. Quy tắc 80/20 sẽ là một trong những giải pháp giúp tăng hiệu quả công việc.