Nên tìm việc làm nhiều tiền hay việc mình yêu thích

Tìm việc làm lương cao hay việc làm mình yêu thích luôn là câu hỏi khó trả lời cho những người mới bắt đầu tìm công việc hay chưa có cho mình định hướng rõ ràng. Mỗi lựa chọn đều có hai mặt, việc lựa chọn sẽ tùy vào hoàn cảnh thực tế của cá nhân.

Làm Việc Mình Yêu Thích Với Những Mục Tiêu Dài Hạn

Để có một sự nghiệp dài hạn và yêu thích thực sự không dễ dàng. Bạn có thể biết mình đang khao khát điều gì, nhưng bạn cần một lăng kính chiến lược để điều chỉnh cho đúng hướng. Các chiến lược hữu ích có thể giúp bạn tạo nên chiến lược làm việc