Cơ Hội Thực Tập Trực Tuyến Ngắn Hạn Với Các Doanh Nghiệp New Zealand

28 tháng 4 2023 | bởi CanThoWork.vn

CanThoWork.vn - Internship: Chương trình được phối hợp triển khai bởi Cơ quan Giáo dục New Zealand (ENZ) và Đại học Auckland – nơi bạn, cùng với các sinh viên từ nhiều quốc gia có cơ hội làm việc với các công ty New Zealand và nhiều quốc gia khác để giải quyết các vấn đề kinh doanh thực sự !

CHI TIẾT