Những lưu ý cần biết khi nộp hồ sơ xin việc online

Ngày nay, khi tìm kiếm việc làm, ngoài cách thức nộp hồ sơ truyền thống trực tiếp, các ứng viên có thể nộp hồ sơ xin việc online. Tuy nhiên, với hình thức nào các ứng viên cũng phải có những lưu ý để thể hiện sự chuyên nghiệp và được nhà tuyển dụng đánh giá cao.