Phương án chấm dứt hợp đồng lao động mà không phải bồi thường

Pháp luật lao động

| 03 tháng 4 2023

| bởi CTW.vn

Cách 1: Thỏa thuận cùng chấm dứt hợp đồng lao động một cách đúng luật

Đây là kế hoạch tốt nhất cho cả người lao động lẫn người sử dụng lao động. Người lao động cần liên hệ với người sử dụng lao động và giải thích lí do phải chấm dứt hợp đồng lao động đúng quy định trước thời hạn.

Thỏa thuận cùng chấm dứt hợp đồng

Nếu lí do chấm dứt hợp đồng lao động đúng quy định của người lao động là hợp lý, hai bên sẽ đồng ý chấm dứt hợp đồng đúng quy định. Người lao động sẽ được hưởng các khoản trợ cấp như trợ cấp thôi việc và trợ cấp thất nghiệp theo quy định tại Điều 46 của Bộ luật Lao động 2019 và Điều 49 của Luật việc làm 2013.

Chú ý rằng người lao động cùng người sử dụng lao động cần phải lập một thỏa thuận cùng nhau chấm dứt hợp đồng bằng phương thức văn bản để có bằng chứng ghi nhận việc chấm dứt hợp đồng lao động và tránh việc phát sinh tranh chấp sau này.

Cách 2: Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định tại Điều 35 Bộ luật lao động 2019

Điều 35 Bộ luật lao động 2019 quy định:

“Điều 35. Quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người lao động

1. Người lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động nhưng phải báo trước cho người sử dụng lao động như sau:

   a) Ít nhất 45 ngày nếu làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn;

   b) Ít nhất 30 ngày nếu làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn có thời hạn từ 12 tháng đến 36 tháng;

   c) Ít nhất 03 ngày làm việc nếu làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn có thời hạn dưới 12 tháng;

   d) Đối với một số ngành, nghề, công việc đặc thù thì thời hạn báo trước được thực hiện theo quy định của Chính phủ.

2. Người lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động đúng luật không cần báo trước trong trường hợp sau đây:

   a) Không được bố trí theo đúng công việc, địa điểm làm việc hoặc không được bảo đảm điều kiện làm việc theo thỏa thuận, trừ trường hợp quy định tại Điều 29 của Bộ luật này;

   b) Không được trả đủ lương hoặc trả lương không đúng thời hạn, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 97 của Bộ luật này;

   c) Bị người sử dụng lao động ngược đãi, đánh đập hoặc có lời nói, hành vi nhục mạ, hành vi làm ảnh hưởng đến sức khỏe, nhân phẩm, danh dự; bị cưỡng bức lao động;

   d) Bị quấy rối tình dục tại nơi làm việc;

   e) Lao động nữ mang thai phải nghỉ việc theo quy định tại khoản 1 Điều 138 của Bộ luật này;

   f) Đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định tại Điều 169 của Bộ luật này, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác;

   g) Người sử dụng lao động cung cấp thông tin không trung thực theo quy định tại khoản 1 Điều 16 của Bộ luật này làm ảnh hưởng đến việc thực hiện hợp đồng lao động.”

Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động

Nếu người lao động muốn chấm dứt hợp đồng đúng qui định và có điều kiện để được hưởng trợ cấp thôi việc, công ty sẽ chi trả khoản trợ cấp này cho họ. Đồng thời, người lao động cũng có thể yêu cầu hỗ trợ trợ cấp thất nghiệp theo quy định tại Điều 49 của Luật việc làm 2013.

Đây là các thông tin liên quan đến việc chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn. Nếu cần biết thêm chi tiết hoặc thông tin khác liên quan đến lĩnh vực này, quý đọc giả có thể liên hệ với CanThoWork để được tư vấn và hỗ trợ kịp thời.

Nguồn bài viết

Nguồn bài viết: https://lacduy-associates.com/cham-dut-hop-dong-lao-dong-dung-luat/ 

Tác giả: Lac Duy

Nguồn ảnh: Freepik

Cố vấn việc làm

Bạn cần được cố vấn việc làm và tìm việc, hãy click vào đây

Ngoài ra, để luôn được cập nhật thông tin tuyển dụng mới nhất, hãy tham gia vào nhóm 𝗭𝗮𝗹𝗼 của 𝗖𝗮𝗻𝗧𝗵𝗼𝗪𝗼𝗿𝗸.𝘃𝗻 cho từng lĩnh vực:

Bài viết liên quan