Học Bổng Bán Phần, Toàn Phần Cho Đại Sứ Sinh Viên Việt Nam Tại Đại Học La Trobe

Học bổng - Du học

| 24 tháng 1 2024

| bởi CTW.vn

image
Thông Tin Học Bổng
 • Cơ sở học: Cơ sở Albury-Wodonga, Cơ sở Bendigo, Cơ sở Melbourne, Cơ sở Thành phố, Cơ sở Mildura, Cơ sở Shepparton
 • Đối tượng: Sinh viên đại học tương lai, Sinh viên sẽ theo học khóa học sau đại học trong tương lai, Sinh viên quốc tế
Giá Trị Học Bổng
 • Học bổng này giúp giảm 50-100% học phí hàng năm cho sinh viên quốc tế, những người sẽ theo học các chương trình đào tạo đại học hoặc sau đại học trong toàn bộ thời gian của khóa học.
 • Bạn sẽ phải đáp ứng tất cả các điều kiện (nếu có) được nêu trong Thư mời và chấp nhận lời đề nghị của bạn bằng cách thanh toán khoản đặt cọc bắt buộc trước thời hạn nêu trong thư mời. Giá trị học bổng sẽ được trừ vào học phí học kỳ thứ hai.
 • Xin lưu ý: Việc không đáp ứng (các) điều kiện của bạn và thanh toán tiền đặt cọc chấp nhận đúng hạn có thể dẫn đến việc rút học bổng. Học bổng chỉ áp dụng cho học phí. Sinh viên phải trang trải mọi chi phí khác trong quá trình học.
Điều Kiện Ứng Tuyển
 • Là công dân và thường trú tại Việt Nam.
 • Đăng ký tham gia trực tiếp vào một chương trình đủ điều kiện.
 • Từ 18 tuổi trở lên khi bắt đầu khóa học; hoặc phải sống với người giám hộ học sinh được Bộ Nội vụ chấp thuận cho đến khi các học viên đủ 18 tuổi.
 • Đã đạt được thành tích học tập tối thiểu tương đương với WAM* tổng thể là 85% đối với học sinh trung học hoặc 75% đối với sinh viên đại học. (* WAM là điểm trung bình có tính đến giá trị điểm tín chỉ của các môn học mà bạn đã hoàn thành. Nó dựa trên điểm thực tế của tất cả các môn học đã hoàn thành trong khóa học của bạn tại bất kỳ thời điểm nào)
 • Bắt đầu học tại bất kỳ Cơ sở Victoria nào của Đại học La Trobe vào năm 2024.
 • Có kết quả trình độ tiếng Anh hợp lệ với điểm tổng thể IELTS Học thuật tối thiểu 7.0 và không có kỹ năng nào dưới 7.0 hoặc tương đương.
 • Đáp ứng tất cả các điều kiện khác nêu trong Thư mời làm việc trong thời hạn quy định.
 • Người nhận học bổng phải sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ của Đại sứ Sinh viên Việt Nam của Đại học La Trobe trong quá trình tuyển sinh.
Tiêu Chí Lựa Chọn
 • Thành tích học tập
 • Trình độ tiếng Anh
 • Chương trình học thêm/Hoạt động xã hội
 • Thể hiện tiềm năng để hoàn thành vai trò Đại sứ sinh viên
Trách Nhiệm Và Nghĩa Vụ
 • Duy trì việc đăng ký học toàn thời gian tại một trong các cơ sở của Đại học La Trobe ở Úc và đạt được tiến bộ học tập thỏa đáng trong quá trình học.
 • Người nhận học bổng phải sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ của Đại sứ sinh viên Việt Nam của Đại học La Trobe trong suốt thời gian học tập.
 • Yêu cầu chuyển học bổng sang khóa học mới sau khi bắt đầu phải được Đại học La Trobe chấp thuận.
 • Vui lòng tham khảo thêm các điều khoản và điều kiện có trong Thư mời.
 • Để chấp nhận Thư mời nhập học, sinh viên phải thanh toán khoản đặt cọc tương đương với học phí của học kỳ đầu tiên. Giá trị học bổng sẽ được cộng dồn vào tài khoản học phí của sinh viên từ học kỳ thứ hai.
Cách Thức Nộp Hồ Sơ
 • Ứng viên phải nộp đơn đăng ký hoàn chỉnh cho một khóa học bắt đầu trong bất kỳ đợt tuyển sinh nào năm 2024 tại Đại học La Trobe – các cơ sở ở Victoria.
 • Kết quả trình độ tiếng Anh hợp lệ.
 • Chi tiết/Bằng chứng về bất kỳ chương trình giảng dạy/hoạt động xã hội/giải thưởng thành tích cao nào.
 • Nộp một đoạn ghi video không quá năm 5 phút trình bày vấn đề: Đại sứ Sinh viên Đại học La Trobe cần có những phẩm chất cần thiết nào để động viên và hướng dẫn các học giả tương lai một cách hiệu quả?
Các Mốc Thời Gian Quan Trọng

Tuyển đợt 1

 • Hạn nộp hồ sơ: 2/10/2023 – 24/11/2023
 • Quá trình đánh giá: 27/11/2023 – 12/8/2023
 • Thông báo kết quả trúng tuyển: 11/12/2023

Tuyển đợt 2

 • Hạn nộp hồ sơ: 2/10/2023 – 23/4/2024
 • Quá trình đánh giá: 24/4/2024 – 7/5/2024
 • Thông báo kết quả trúng tuyển: 8/5/2024
Thông Tin

Thông Tin Chi Tiết Và Đăng Ký: TẠI ĐÂY

Thông Tin Liên Hệ: Đại học La Trobe – Văn phòng Việt Nam (Email: Vietnam@latrobe.edu.au)