Cost per hire là gì? Tìm hiểu về thuật ngữ nhân sự nổi tiếng

Thuật ngữ tiếng Anh và từ khoá về việc làm....

| tháng 5 13 2023

| bởiCanThoWork.vn

Chúng ta sẽ có những thông tin gì ở bài viết này?
Cost per hire là gì?

Cost per hire là chi phí trung bình cho mỗi ứng viên được tuyển dụng thành công trong một khoảng thời gian cụ thể. Đây là một chỉ số rất quan trọng để đánh giá hiệu quả của quá trình tuyển dụng và giúp các tổ chức xác định các vấn đề cần cải thiện để ngày càng tối ưu hóa.

cost-per-hire

Khái niệm cost per hire

Cost per hire là tổng chi phí trực tiếp và gián tiếp đã bỏ ra để thuê được một ứng viên. Để tính toán Cost per hire, ta cần tổng hợp tất cả các chi phí liên quan đến tuyển dụng trong một khoảng thời gian và chia cho số lượng ứng viên tuyển thành công trong cùng khoảng thời gian đó.

  • Học thêm tiếng anh phù hợp với mọi nhu cầu (đi làm hay đi học) tại đây
Cách tính Cost per hire

Công thức tính Cost per hire như sau:

  • Cost per hire = Tổng chi phí tuyển dụng/ Số lượng tuyển dụng

cach-tinh-cost-per-hire

Cách tính cost per hire

Ví dụ:

Trong quý 1 năm 2023, nếu bạn chi phí 200 triệu đồng và tuyển được 20 ứng viên, thì Cost per hire trong quý đó sẽ là 10 triệu đồng/ứng viên.

Do đó, để tính toán Cost per hire, bạn cần:

- Tính tổng chi phí tuyển dụng trong khoảng thời gian cần tính.

- Xác định số lượng ứng viên tuyển thành công trong cùng khoảng thời gian đó.

Lưu ý:

Việc tính toán chính xác chi phí tuyển dụng trong một khoảng thời gian là một nhiệm vụ khó khăn. Chúng ta cần tính đến tất cả các chi phí trực tiếp và gián tiếp, hoặc phân tích một khoản chi phí đơn lẻ thành các khoảng thời gian khác nhau. Do đó, cần thiết thiết lập các nguyên tắc cụ thể để tính toán chi phí này để đảm bảo tính nhất quán trong các tính toán khác nhau. Điều này giúp chúng ta đo lường hiệu quả trong thời gian.

Các chi phí chính trong Chi phí trên mỗi lần tuyển dụng bao gồm chi phí đăng tin tuyển dụng, phí săn đầu người, tiền thưởng giới thiệu hoặc chi phí sự kiện. Ngoài ra, chi phí theo giờ của các bên liên quan đến quá trình tuyển dụng cũng là một khoản chi phí đáng kể, nhưng thường không được tính toán. Do đó, nếu quá trình tuyển dụng của bạn kéo dài, mọi người sẽ phải dành nhiều thời gian hơn và Chi phí trên mỗi lần tuyển dụng sẽ tăng, làm cho hiệu quả không chắc chắn.

Việc tính toán Chi phí trên mỗi lần tuyển dụng nên tích lũy trong một khoảng thời gian cụ thể để phân tích xu hướng.

Các yếu tố ảnh hưởng đến Cost per hire là gì

Chi phí trên mỗi lần tuyển dụng sẽ khác nhau giữa các tổ chức và các yếu tố sau đây đóng góp vào điều đó:

yeu-to-anh-huong-cost-per-hire

Yếu tố ảnh hưởng cost per hire

  • Ngành nghề: Tự nhiên, mỗi ngành có một độ khó tuyển dụng khác nhau, do đó Chi phí trên mỗi lần tuyển dụng cho cùng một vị trí, cấp bậc và mức lương sẽ khác nhau.
  • Thương hiệu nhà tuyển dụng (bao gồm giá trị đề xuất cho nhân viên - EVP): Có một quy tắc chung rằng các công ty có thương hiệu tốt thường có Chi phí trên mỗi lần tuyển dụng thấp hơn.
  • Khung tuyển dụng: Nếu quá trình kéo dài quá lâu, Chi phí trên mỗi lần tuyển dụng sẽ cao hơn, trong khi nếu quá ngắn và dẫn đến tuyển dụng chất lượng thấp, Chi phí trên mỗi lần tuyển dụng sẽ còn cao hơn nữa. Do đó, quá trình tuyển dụng được tối ưu hóa là tuyệt vời cho các công ty.
  • Năng lực của nhà tuyển dụng: Một công ty có nhà tuyển dụng chất lượng cao thường tiêu tốn ít hơn cho tuyển dụng, hoặc nói cách khác, có Chi phí trên mỗi lần tuyển dụng thấp hơn.
  • Công cụ tuyển dụng: Việc sử dụng công cụ tự động hóa trong tuyển dụng là một yếu tố quan trọng. Các công ty có đầy đủ công cụ sẽ giảm Chi phí trên mỗi lần tuyển dụng của họ đáng kể theo thời gian.

Phía trên là những thông tin chi tiết về thuật ngữ Cost per hire rất phổ biến trong ngành nhân sự. Bên cạnh đó thuật ngữ quan trọng khác bạn nên biết thuộc ngành nhân sự là Merit Pay.

Nguồn bài viết
  • Nguồn: hocnhansu.online
  • Nguồn hình ảnh: Freepik
Cố Vấn Việc Làm

Bạn cần được cố vấn việc làm và tìm việc, hãy click vào đây

Ngoài ra, để luôn được cập nhật thông tin tuyển dụng mới nhất, hãy tham gia vào nhóm 𝗭𝗮𝗹𝗼 của 𝗖𝗮𝗻𝗧𝗵𝗼𝗪𝗼𝗿𝗸.𝘃𝗻 cho từng lĩnh vực:

Bài viết liên quan